LubelskiePolska

Muzeum Wsi Lubelskiej

Muzeum Wsi Lubelskiej

Ze skansenami to jest tak, że jeżeli będzie taki w pobliżu miejsca dokąd jedziemy albo w pobliżu trasy, którą jedziemy albo zupełnie nie po drodze to Żona go znajdzie. Tak ma. Może chodzić po rzędówkach, ulicówkach, przysiółkach i zagrodach zawsze. Niektóre nasze wyjazdy wyglądają tak jakby były planowane „szlakiem skansenów”.

„Skansen – potoczne określenie muzeum na wolnym powietrzu, którego celem jest zaprezentowanie kultury ludowej danego regionu lub też ekspozycja obiektów zabytkowych”

Tak też, wyjeżdżając z Lublina, trafiliśmy do Muzeum Wsi Lubelskiej, jednego z większych tego typu obiektów w Polsce.

Ekspozycja obejmuje zabudowę z różnych stref etnograficznych i krajobrazowych Lubelszczyzny. Mamy więc Wyżynę Lubelską, Roztocze, Powiśle, Podlasie, Nadbuże. Niewątpliwą chlubą skansenu jest sektor dworski i miasteczkowy, odwzorowujący charakter i duch prowincjonalnego miasteczka z lat 30. XX wieku.

Pierwszym obiektem przeniesionym do lubelskiego skansenu był wiatrak z Zygmuntowa. Piękna jest cerkiew greckokatolicka z Tarnoszyna. Pomiędzy zagrodami rosną zboża i kwitną ogrody, w zagrodach przechadzają się kozy, pasie koń…. Wszystko jak kiedyś…

Całość dopełnia malownicze położenie.

Powiśle-Muzeum Wsi Lubelskiej
Powiśle-Muzeum Wsi Lubelskiej
Powiśle-Muzeum Wsi Lubelskiej
Powiśle-Muzeum Wsi Lubelskiej
Wiatrak z Zygmuntowa
Wiatrak z Zygmuntowa
Kapliczka z Kolanówki
Kapliczka z Kolanówki
Wyżyna Lubelska-Muzeum Wsi Lubelskiej
Wyżyna Lubelska-Muzeum Wsi Lubelskiej
Muzeum Wsi Lubelskiej
Muzeum Wsi Lubelskiej
Muzeum Wsi Lubelskiej
Muzeum Wsi Lubelskiej
Brama do lapidarium
Brama do lapidarium
Kościół z Matczyna
Kościół z Matczyna
Muzeum Wsi Lubelskiej
Muzeum Wsi Lubelskiej
Cerkiew z Tarnoszyna
Cerkiew z Tarnoszyna
Dwór z Żyrzyna
Dwór z Żyrzyna
Muzeum Wsi Lubelskiej
Muzeum Wsi Lubelskiej
Roztocze-Muzeum Wsi Lubelskiej
Roztocze-Muzeum Wsi Lubelskiej
Roztocze-Muzeum Wsi Lubelskiej
Roztocze-Muzeum Wsi Lubelskiej

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might also like